Hoàn Tiền | Hextech Hỗn Loạn

Thật tiếc khi chúng tôi không thể giúp gì nhiều về vấn đề hoàn tiền, bởi việc đó không thông qua chúng tôi mà thông qua nền tảng bạn dùng để mua nội dung/vật phẩm game (Steam, Cửa Hàng PlayStation...) Để gửi yêu cầu hoàn tiền, bạn sẽ phải liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của nền tảng mua. Hãy xem bảng bên dưới để biết đường dẫn tới chính sách hoàn tiền của mỗi nền tảng.

LƯU Ý

Chính sách hoàn tiền có thể thay đổi mà không cần báo trước. Thông tin cung cấp tại mỗi đường dẫn sẽ luôn được cập nhật.

Nền Tảng Chính Sách Hoàn Tiền
Steam Trong vòng 14 ngày sau khi mua & thời lượng chơi dưới 2 tiếng
Epic Games Trong vòng 14 ngày sau khi mua & thời lượng chơi dưới 2 tiếng
GOG.com Trong vòng 30 ngày sau khi mua
PlayStation Trong vòng 14 ngày sau khi mua với điều kiện bạn chưa bắt đầu tải hoặc phát sóng nội dung đã mua
Xbox Không hỗ trợ hoàn tiền
Nintendo Không hỗ trợ hoàn tiền
Apple Tùy thuộc vào quốc gia/khu vực
Google Trong vòng 48 giờ sau khi mua

 

Nếu bạn đã liên hệ với nền tảng mình dùng để đặt mua nhưng vẫn cần được trợ giúp, vui lòng /gửi yêu cầu hỗ trợ và chúng tôi sẽ trợ giúp dựa trên khả năng có thể.

Bài viết này có hữu ích không?

Can’t find what you’re looking for?

From tech to tilt, we're here to help you! Submit a Ticket! So long as it doesn't fall through a portal, we'll get back to you soon.

/ Submit a Ticket
Được bảo trợ bởi Zendesk