Hủy Đặt Trước | Hextech Hỗn Loạn

Thật tiếc khi chúng tôi không thể giúp gì nhiều về vấn đề thay đổi với đơn đặt trước, bởi việc đó không thông qua chúng tôi mà thông qua nền tảng bạn dùng để đặt mua (Steam, Cửa Hàng PlayStation...) Để hủy hoặc thay đổi đơn đặt trước, bạn sẽ phải liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của nền tảng mà bạn dùng để đặt mua. Hãy xem bảng bên dưới để biết đường dẫn tới chính sách hoàn tiền của mỗi nền tảng.

LƯU Ý

Chính sách hoàn tiền có thể thay đổi mà không cần báo trước. Thông tin cung cấp tại mỗi đường dẫn sẽ luôn được cập nhật.

Nền Tảng Chính Sách Hủy Đơn Đặt Trước
Steam Bất cứ lúc nào trước thời điểm phát hành chính thức
Epic Games Bất cứ lúc nào trước thời điểm phát hành chính thức
GOG.com Bất cứ lúc nào trước thời điểm phát hành chính thức
PlayStation

Các giao dịch mua được thực hiện sớm hơn 14 ngày trước khi phát hành đều có thể được hủy bất cứ lúc nào trước thời điểm ra mắt chính thức

Các giao dịch mua được thực hiện trong vòng 14 ngày trước khi phát hành đều có thể được hủy trong tối đa 14 ngày sau khi phát hành chính thức, với điều kiện bạn chưa bắt đầu tải hoặc phát sóng nội dung đã mua

Xbox Tối đa 10 ngày trước khi phát hành chính thức
Nintendo Tối đa 7 ngày trước khi phát hành chính thức
Apple Bất cứ lúc nào trước thời điểm phát hành chính thức
Google Bất cứ lúc nào trước thời điểm phát hành chính thức

 

Nếu bạn đã liên hệ với nền tảng mình dùng để đặt mua nhưng vẫn cần được trợ giúp, vui lòng /gửi yêu cầu hỗ trợ và chúng tôi sẽ trợ giúp dựa trên khả năng có thể.

Bài viết này có hữu ích không?

Can’t find what you’re looking for?

From tech to tilt, we're here to help you! Submit a Ticket! So long as it doesn't fall through a portal, we'll get back to you soon.

/ Submit a Ticket
Được bảo trợ bởi Zendesk