Sự Cố Về Tài Khoản Trên Các Nền Tảng | Hextech Hỗn Loạn

Nếu bạn gặp sự cố về tài khoản trên nền tảng bạn đang dùng (Apple ID, My Nintendo, tài khoản Steam...), bạn cần liên hệ với các nền tảng đó để được trợ giúp. Dưới đây là danh sách các nền tảng được hỗ trợ, kèm theo đường dẫn tới phần khắc phục sự cố tài khoản trên trang hỗ trợ của họ. Mong rằng họ sẽ có thông tin bạn cần.

 

Nếu bạn vẫn gặp sự cố sau khi liên hệ với nền tảng mình dùng để đặt mua, vui lòng /gửi yêu cầu hỗ trợ và chúng tôi sẽ trợ giúp dựa trên khả năng có thể.

 

Nền Tảng Liên Kết Hỗ Trợ Tài Khoản
Steam Đường dẫn
Epic Games Đường dẫn
GOG.com Đường dẫn
PlayStation Đường dẫn
Xbox Đường dẫn
Nintendo Đường dẫn
Apple Đường dẫn
Google Đường dẫn
Bài viết này có hữu ích không?

Can’t find what you’re looking for?

From tech to tilt, we're here to help you! Submit a Ticket! So long as it doesn't fall through a portal, we'll get back to you soon.

/ Submit a Ticket
Được bảo trợ bởi Zendesk