Vấn đề | CONVERGENCE

Steam

Để khởi chạy CONVERGENCE - Truyện Tranh Và Sách Tranh Dạng Số:

1. Xác định vị trí của CONVERGENCE: Truyền Thuyết Liên Minh Huyền Thoại trong Thư Viện Steam của bạn.
2. Nhấp chuột phải vào trò chơi, chọn 'Quản Lý', sau đó chọn tiếp 'Mở Thư Mục Trên Máy'. Tác vụ này sẽ mở thư mục Convergence Steam của bạn.
3. Từ đây, mở thư mục có tên 'artbook' ('sách tranh').
4. Nhấp hai lần vào CONVERGENCE - Truyện Tranh Và Sách Tranh Dạng Số để khởi chạy.

 

GOG.com

Để khởi chạy CONVERGENCE - Truyện Tranh Và Sách Tranh Dạng Số:

Xác định vị trí của CONVERGENCE: Truyền Thuyết Liên Minh Huyền Thoại trong Thư Viện GOG của bạn.
Nhấp chuột phải vào trò chơi, chọn 'Quản Lý Cài Đặt', sau đó chọn tiếp 'Mở Thư Mục'. Tác vụ này sẽ mở thư mục cài đặt Convergence của bạn.
Từ đây, mở thư mục có tên 'artbook' ('sách tranh').
Nhấp hai lần vào CONVERGENCE - Truyện Tranh Và Sách Tranh Dạng Số để khởi chạy.

 

Bài viết này có hữu ích không?

Can’t find what you’re looking for?

From tech to tilt, we're here to help you! Submit a Ticket! So long as it doesn't fall through a portal, we'll get back to you soon.

/ Submit a Ticket
Được bảo trợ bởi Zendesk