Cấu hình PC tối thiểu/khuyến nghị của CONVERGENCE

Bạn có thể xem cấu hình tối thiểu/khuyến nghị để chơi CONVERGENCE trên PC ở bên dưới.

  Cấu hình tối thiểu Cấu hình khuyến nghị
CPU Intel Core i5-2300
AMD FX-4350
Intel Core i5-2550K
AMD FX-8350
GPU GeForce GTX 550 Ti (1 GB)
Radeon HD 5770 (1 GB)
Intel UHD Graphics 730
GeForce GTX 660 Ti
Radeon HD 7950
RAM 4 GB 8 GB
Hệ điều hành Windows 10 64-Bit Windows 10 64-Bit
Bài viết này có hữu ích không?

Can’t find what you’re looking for?

From tech to tilt, we're here to help you! Submit a Ticket! So long as it doesn't fall through a portal, we'll get back to you soon.

/ Submit a Ticket
Được bảo trợ bởi Zendesk