Hextech Hỗn Loạn - Ngôn Ngữ Được Hỗ Trợ

Bạn có thể chơi Hextech Hỗn Loạn bằng các ngôn ngữ sau đây.

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mỹ La-tinh)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Brasil)
 • Tiếng Ba Lan
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Trung Giản Thể (Trung Quốc)
 • Tiếng Trung Phồn Thể (Đài Bắc Trung Hoa)
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
 • Tiếng Thái
 • Tiếng Việt
Bài viết này có hữu ích không?

Can’t find what you’re looking for?

From tech to tilt, we're here to help you! Submit a Ticket! So long as it doesn't fall through a portal, we'll get back to you soon.

/ Submit a Ticket
Được bảo trợ bởi Zendesk